Po vyplnení formulára a odsúhlasení platby budete presmerovaní priamo na stránku ČSOB, kde bude potrebné zadať údaje z kreditnej karty.

Zadajte sumu, ktorú chcete uhradiť v EUR.
Zadajte Váš pridelený variabilný symbol.
Zadajte svoje meno a priezvisko resp. názov firmy, ktorá platbu realizuje.
Zadajte popis platby.